Pouze pro podnikatele  

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

E-procurement
E-procurement / Elektronický nákup
E-procurement / Elektronický nákup

Co je elektronický nákup?

Elektronický nákup (E-procurement) popisuje nákup zboží prostřednictvím výměny digitálních dat. Zahrnuje kompletní proces od objednávky až po kontrolu faktury. Automatizace výměny dat poskytuje všem účastníkům přidanou hodnotu a rozhodující výhody.

Proč je elektronický nákup důležitý?

Ať už se jedná o drobný díl kategorie C nebo nákladný díl kategorie A, interní časová a finanční náročnost zůstává vždy stejná.
Zejména u dílů kategorie C překračují interní procesní náklady mnohonásobně vlastní hodnotu zboží.
Vše je nutné zaúčtovat a zpracovat - od potvrzení objednávky přes příjem zboží a kontrolu dodávky až po porovnání faktur. V manuálním procesu to vyžaduje mnoho času.

Naši specialisté vám pomohou snížit procesní náklady až o 30 %

Kontaktujte našeho specialistu

Automatická kontrola v nákupním procesu.

Méně účetnictví a administrativy.

Až o 30 % nižší procesní náklady.

Proces nákupu

Řešíte tyto problémy?

Jedním z největších problémů, které musí oddělení nákupu a finanční oddělení řešit, je výměna dokumentů mezi firmami a dodavateli. Dokumenty jako potvrzení objednávky, faktury, dodací listy apod. jsou zpravidla zasílány poštou nebo e-mailem v závislosti na různých systémech, které jednotliví dodavatelé pro zadávání zakázek a vystavování dokladů používají. Přenos dokumentů v papírové podobě s sebou nese mnoho časově náročných a chybových činností ve společnosti, jako je přenos informací z papírové formy do firemního administrativního systému, ztráta dokumentu potřebného pro daňové účely a archivace. Používání papírových dokumentů spotřebovává mnoho času a způsobuje možná zpoždění obchodu.

Výměna dat

Existuje řešení

Řešení problémů a zpoždění způsobených používáním papírových dokumentů se nazývá EDI - Electronic Data Interchange: informační technologie, která umožňuje výměnu standardizovaných zpráv mezi informačními systémy bez zásahu člověka. Poté, co odešlete Würth příslušnou objednávku prostřednictvím svého administračního systému, může vaše společnost používat EDI k přijímání a správě všech potvrzení objednávek, dodacích listů, faktur a dalších dokumentů v elektronické podobě přímo ve vašem systému, namísto toho, abyste je museli řešit v papírové podobě ve prospěch oddělení nákupu, finančního oddělení a administrativy.

Na požádání vám Würth poskytne v elektronické podobě například následující údaje:

  • Obousměrné informační toky, jako je přijetí a potvrzení objednávky
  • Dodací list pro automatizaci příjmu zboží
  • Individuální a/nebo hromadné faktury pro snadnější kontrolu nákupu a platby
výhody

Jaké jsou výhody EDI?

Ve srovnání s tradičními metodami tvorby a výměny obchodních dokumentů umožňuje EDI automatické, průběžné a přesné odsouhlasování obchodní a daňové situace mezi zákazníkem a dodavatelem v reálném čase, čímž šetří zapojeným oddělením časově náročné činnosti s malou přidanou hodnotou.

EDI nabízí mimo jiné následující výhody:

  • Velké snížení lidských zásahů
  • Vyhnutí se ručním chybám
  • Větší spolehlivost a přesnost vyměňovaných informací
  • Vyšší spolehlivost a přesnost při správě a archivaci dokumentů
  • Úspora času a nákladů na zpracování
  • Eliminace papírové dokumentace a souvisejících nákladů
  • Rychlejší obchod

Jak probíhá implementace EDI

Stačí, když vaši IT technici kontaktují Würth IT techniky, abychom si vzájemně definovali obsah, formát, časy a způsoby přenosu.

Chcete využít výhod elektronického nákupu? Vyplňte formulář.

 

* Povinné pole