Pouze pro podnikatele  

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vize celého koncernu Würth Group
Vize celého koncernu Würth Group
Vize celého koncernu Würth Group

Vizí celého konceru Würth Group je postavit společnost na udržitelných základech, které nám i budoucím generacím umožní žít dobrý život na naší planetě. Naše chápání udržitelnosti je založeno na třech pilířích: ekologie, ekonomika a sociální otázky. Hlavní roli zde hrají očekávání a přání zainteresovaných stran. Ty do značné míry určují naše klíčové problémy v oblasti udržitelnosti. Kromě toho zkoumáme vliv naší společnosti na životní prostředí a vliv prostředí na naši společnost.

V oblasti ekologické, ale především sociální, je středem zájmu člověk. Chceme našim zaměstnancům nabídnout dobré pracovní podmínky a možnosti rozvoje. Již více než 30 let realizujeme další vzdělávání s Würth Academy a rozvíjíme nové možnosti spolupráce v oblasti New Work. V našem dodavatelském řetězci je také důležité spravedlivé zacházení se všemi zúčastněnými a výroba šetrná k životnímu prostředí. Zavedli jsme jasná kritéria pro spolupráci s dodavateli a v této souvislosti také Kodex chování dodavatele. Svým sociálním závazkem chceme prospět a široké veřejnosti i něco vrátit. Například volným vstupem do pěti muzeí sbírky Würth umožňujeme každému přístup k umění. V rámci kampaně „Pomozte nám“ také cíleně podporujeme sociální angažovanost našich zaměstnanců.

udržitelnost