Pouze pro podnikatele  

Chceme naši společnost postavit na udržitelných základech, které nám i budoucím generacím umožní žít dobrý život na naší planetě. Naše chápání udržitelnosti je založeno na třech pilířích: ekologie, ekonomika a sociální otázky. Hlavní roli zde hrají očekávání a přání zainteresovaných stran. Ty do značné míry určují naše klíčové problémy v oblasti udržitelnosti. Kromě toho zkoumáme vliv naší společnosti na životní prostředí a vliv prostředí na naši společnost.

V oblasti ekologické, ale především sociální je středem zájmu člověk. Chceme našim zaměstnancům nabídnout dobré pracovní podmínky a možnosti rozvoje. Již více než 30 let realizujeme další vzdělávání s Würth Academy a rozvíjíme nové možnosti spolupráce v oblasti New Work. V našem dodavatelském řetězci je také důležité spravedlivé zacházení se všemi zúčastněnými a výroba šetrná k životnímu prostředí. Zavedli jsme jasná kritéria pro spolupráci s dodavateli a v této souvislosti také Kodex chování dodavatele. Svým sociálním závazkem chceme prospět a široké veřejnosti i něco vrátit. Například volným vstupem do pěti muzeí sbírky Würth umožňujeme každému přístup k umění. V rámci kampaně „Pomozte nám“ také cíleně podporujeme sociální angažovanost našich zaměstnanců.

udržitelnost