Pouze pro podnikatele  

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vnitřní oznamovací systém
Vnitřní oznamovací systém

Společnost Würth, spol. s r.o. na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) vede s účinností od 1. srpna 2023 vnitřní oznamovací systém, který umožňuje při splnění zákonných podmínek zaměstnancům a dalším případným oznamovatelům podávat oznámení o možném protiprávním jednání u společnosti Würth, spol. s r.o., o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost.

Ke splnění všech povinností, které naší společnosti jako povinnému subjektu Zákon o ochraně oznamovatelů ukládá, jsme zavedli příslušný interní proces pro oznamování protiprávního jednání a přijali potřebná interní opatření, která jsou detailně upravena v interní směrnici o řešení oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému a o ochraně oznamovatelů u společnosti Würth, spol. s r.o.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti tímto na našich webových stránkách níže uveřejňujeme způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů, a to jako souhrnné:

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Würth, spol. s r.o.

Současně s tím níže uveřejňujeme a dotčeným skupinám subjektů údajů takto poskytujeme povinné informace a poučení podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

Informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing) u společnosti Würth, spol. s r.o.

Oznámení můžete vytvořit zde.