Pouze pro podnikatele  

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dodržování pravidel compliance ve společnosti Würth

Kodex dodržování pravidel skupiny Würth

Již v sedmdesátých letech minulého století představil Reinhold Würth firemní filozofii, která představuje závazek k hodnotám, jež jsou pevně zakotveny ve společnosti Würth. Vzájemná důvěra, předvídatelnost, poctivost a přímočaré jednání uvnitř i navenek. To jsou čtyři základní principy, které jsou ve společnosti Würth uplatňovány při všech jejich aktivitách.

Pro trvalý úspěch naší společnosti věříme, že není důležité pouze dodržovat platná pravidla a zákony. Základním stavebním kamenem je odpovídající vnitřní postoj zaměstnanců. Právě tento vnitřní postoj aktivně podporujeme.

Pro nás to především znamená, že naši zaměstnanci bez výjimky dodržují všechna národně a mezinárodně platná pravidla. Zavazujeme se k transparentnosti vůči našim zaměstnancům a také vůči našim zákazníkům, dodavatelům a dalším obchodním partnerům. Z tohoto důvodu jsme definovali konkrétní pravidla chování všech zaměstnanců, která jsme shrnuli v Kodexu dodržování pravidel skupiny Würth.

Compliance
Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Společnost Würth, spol. s r.o. na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) vede s účinností od 1. srpna 2023 vnitřní oznamovací systém, který umožňuje při splnění zákonných podmínek zaměstnancům a dalším případným oznamovatelům podávat oznámení o možném protiprávním jednání u společnosti Würth, spol. s r.o., o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost.