VÝDEJNÍ AUTOMATY

Výdejní automaty jsou určené pro výdej různého sortimentu zboží. Evidenci výdejů vede připojený počítač, který je napojený na centrální databázi.Automaty se liší způsobem výdeje - spirálový nebo s 3D-mechanizmem. Způsob výdeje ovlivňuje množství druhů a kapacitu vydávaných výrobků.Použití našich automatů usnadňuje logistiku se spotřebním sortimentem ve firmách. Online stav spotřebního zboží zpřesňuje objednávky. Důslednou evidencí všech výdejů oprávněným osobám dochází ke snížení spotřeby rychloobrátkového zboží. Automat umožňuje i vytvořit konsignační sklad externí dodavatelské firmy.

ORSYmat

Výhody výdejních automatů:

  •  nonstop výdej – 7 dní v týdnu, 24 hod. denně
  •  ušetření skladníka nebo času mistra
  •  jednoduchá obsluha
  •  odebrání nástroje až v okamžiku potřeby
  •  zvýšení bezpečnosti proti odcizení nástrojů
  •  dokonalý přehled o stavu skladu spotřebního zboží
  •  automatické objednávání zboží
  •  přehled o spotřebě zboží jednotlivými zaměstnanci
  •  možnost omezování výdeje speciálních výrobků různým zaměstnancům
  •  přiřazení nástroje až ke třem různým kategoriím (např. středisko, operace, stroj...)