Blowerdoor

Blowerdoor

Blower-door test je detekční metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění energetické náročnostidomu. Při vadách vzduchotěsnosti oken, stěn či střechy totiž dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění. U dřevostaveb a v půdních vestavbách může vlivem netěsnosti obálky docházet ke kondenzaci ochlazeného vzduchu uvnitř tepelné izolace a tím k zhoršení tepelně izolačních vlastností.

Blowerdoor test je nezbytná zkouška pro poskytnutí dotací Nová zelená úsporám.

Jako součást Blowerdoor testu nabízíme:

  • Vyhledání závad pomocí thermokamery, anemometru, vyvíječe kouře…
  • Provedení vlastního měření dle ČSN EN ISO 9972
  • Vystavení protokolu z měření dle ČSN EN ISO 9972
  • Vystavení Certifikátu o měření průvzdušnosti budovy souladu s ČSN 73 0540-2
  • Vystavení protokolu pro Novou zelenou úsporám

Infolist ke stažení

Bližší informace na

604 212 176

blowerdoor@wuerth.cz

Službu poskytujeme našim stávajícím nebo potenciálním zákazníkům. Při objednání prosím uveďte své IČ.