horni_wow

Jednotlivé sety nebo jejich části (PC, PDA, Interface Snooper BT) je možné vzájemně kombinovat nebo dokupovat a je možné vyhovět i nadstandardním požadavkům každého zákazníka.

Rychlá efektivní a spolehlivá diagnostika pro malou dílnu, velký autoservis i mobilní asistenční služby.

Hardware WOW!

Všechny námi dodávané diagnostické sety jsou nainstalovány a nastaveny pro okamžité použití. Standardem je operační systém Windows, dále tzv. funkce Recovery a automatizované zálohování dat na externí nosiče. Všechny aplikace vč. operačních systémů jsou v češtině! Zákazník není nucen cokoliv sám dodělávat a nastavovat. Standardem je technologie Multiplexer pro automatické přiřazení pinů potřebných pro testovaný okruh, bezdrátová komunikace Bluetooth připojením mezi jednotlivými částmi systému. CAN-Bus diagnostika.

Přehled: