OZNAČOVÁNÍ

Od 1. června 2015 musí být bezpečnostní listy a označování nebezpečných směsí připraveny podle nového jednotného harmonizovaného klasifikačního systému CLP, který je v porovnání s předchozím systémem odlišný a přináší významné změny v požadavcích na formát i obsah.

 

V období mezi 1.6.2015 a 1.6.2017 je však udělená výjimka. Produkty naskladněné před 1.6.2015 je možné distribuovat i se starým značením na etiketě do vyprodání zásob spolu s bezpečnostním listem dle nového nařízení.

DPD

Značení podle směrnice ES č. 1999/45 DPD

 

Od 1. června 2017 bude muset být v souladu s novým nařízením jak etiketa, tak bezpečnostní list u všech produktů.

CLP

Značení podle nařízení ES č. 1272/2008 CLP