Výdejní automaty

ORSYmat
  • Optimální řízení: ORSYmat je uzavřený systém, který umožňuje přístup k produktům pouze opravněným pracovníkům. Přiřazovaní nákladových středisek je také možné.
  • Nižší spotřeba:Evidence vydaných položek na konkrétní pracovníky vede k úsporám: Lze reálně očekávat úspory přibližně 20-30 %.
  • Zjednodušené procesy: Odebrané položky jsou automaticky znovu objednávány na každodenní bázi. Objednávky se shromažďují v našem logistickém oddělení: následně se exportují našim zákazníkům jednou týdně. Společnost Würth má možnost skladování zboží.
  • Snížené náklady: Díky adresnímu výdeji a následném reportingu získáte přehled o nákladech na C-díly, maximální transparentnost a zeštíhlení procesů a vyšší produktivitu.
    Optimalizací řízení skladu a zásob dochází ke snížení spotřeby a dojde ke snížení nákladů, získáte významnou úsporu času Vašich zaměstnanců, a můžete se soustředit na hlavní kompetence.
  • Jednoduché spojení: Výdejní stroje požadují pro plně automatické objednávání všech odebraných položek jen napájení. Zařízení komunikují přímo s přijímacím centrem Würth prostřednictvím mobilní sítě. Integrace do vaší stávající sítě není vyžadována.
  • Transparentnost a přehlednost: Systém odesílá týdenní a měsíční hlášení i všechna shromážděná data v souboru Excel prostřednictvím e-mailu. To vám poskytuje přehled o všech procesech, odběrech a objednávkách.