Internacionalita u firmy Würth

internacionalita

Firma LIEBHERR

Napřiklad LIEBHERR

Zásobování systémem KANBAN do 24 závodů v Německu, Francii, Rakousku, Švýcarsku, USA, Španělsku a Irsku

Celkem: 60 000 KANBAN-boxů v oběhu 500 kanban regálových systémů ve výrobě.