Elektronická fakturace firmy Würth, spol. s r.o.

Vážený kliente,

daňové doklady v pdf formátu jsou podepsány/opatřeny certifikovaným elektronickým podpisem, který prokazuje jednoznačný původ a autenticitu zaslaného dokladu. Tento certifikát byl vydán certifikační autoritou PostSignum QCA, což je kvalifikovaná certifikační autorita České pošty, s.p.. Česká pošta, s. p. se stala akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dne 3. 8. 2005 na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky ČR.

Ověření certifikátu nejjednodušeji provedete v pdf prohlížeči Adobe Reader verze 8.1.0 a vyšší (vaši verzi zjistíte v menu Nápověda/O aplikaci ...) kliknutím na podpisy (viz obrázek).

faktura

V případě, že Váš systém není schopen ověřit certifikát je nutné si nainstalovat certifikáty certifikačních autorit PostSignum QCA, aby bylo možné ověřit certifikát odesílatele.

Certifikáty autorit doporučujeme u uživatelů operačního systému Windows (2000, XP, Vista) importovat přímo do Windows, a v Adobe Reader nastavit integraci s Windows - Menu Úpravy/Předvolby Ctrl+K, potom Zabezpečení/Další předvolby/Integrace s Windows zaškrtnout Ověřování podpisů a Ověřování certifikovaných dokument.