Pouze pro podnikatele  

ÚSPĚŠNÝM OBCHODNÍKEM UŽ OD PUBERTY

Reinholdu Würthovi bylo teprve 14 let, když nastoupil do velkoobchodu se šrouby, který založil jeho otec Adolf Würth. Stal se tak teprve druhým zaměstnancem firmy a jejím vůbec prvním učedníkem. O tři roky později úspěšně složil zkoušku před průmyslovou a obchodní komorou jako vyučený velko a maloobchodník. Když v roce 1954 jeho otec zemřel, musel ve svých 19 letech převzít vedení podniku. Co by se možná zdálo jako nemožné, Reinhold s přehledem zvládl - začal dodávat své zboží zákazníkům přímo do jejich dílen a na staveniště, a tak díky nadstandardním službám rychle získal velký náskok před konkurencí. Během deseti let vybudoval z obyčejného velkoobchodu podnik světového významu.

Reinhold Würth na počátku kariéry

„To všechno by nikdy nebylo možné bez tolika usilovně pracujících zaměstnanců.“ – Reinhold Würth

KDYŽ JE PRÁCE KONÍČKEM

Během své kariéry se Reinhold Würth nevěnoval jen svému zboží a jeho prodeji zákazníkům, ale také zaměstnancům. Intenzivně se zabýval motivací pracovníků, kulturou vedení či profesní etikou, protože mu bylo jasné, že bez spokojených zaměstnanců by neměl ani spokojené zákazníky. Osobní přístup je tak ve skupině Würth dodnes základním stavebním kamenem vztahů se zákazníky i se zaměstnanci a kolegy.

„Nikdy jsem nepovažoval svou práci za břemeno. Vždycky jsem ji vnímal spíš jako koníčka, jako něco, co mě baví a co mám rád.“ – Reinhold Würth

MILOVNÍK UMĚNÍ A VÁŠNIVÝ SBĚRATEL

V 60. letech si Reinhold Würth zakoupil akvarel od malíře Emila Nolde a od té chvíle v něm zahořela vášeň pro umění, které začal sbírat. Během let sestavil velice významnou sbírku čítající více než 12 tisíc děl světových umělců, mezi kterými nechybí jména jako Edvard Munch, Pablo Picasso, Alfred Hrdlicka, Markus Lüpertz nebo Christ.

Koncem roku 1991 tuto svou rozsáhlou sbírku obrazů a soch zpřístupnil zaměstnancům i veřejnosti ve vlastním muzeu moderního umění 20. a 21. století v ústředním sídle skupiny Würth v Künzelsau-Gaisbach v Německu, kde se každý rok uskuteční tři až čtyři velké výstavy světového formátu. V květu 2001 pak Reinhold Würth otevřel ještě uměleckou síň ve Schwäbisch Hall.

Na přednášce

OBCHODNÍK, PROFESOR, MILOVNÍK KULTURY

Tím vším ale výčet zajímavostí o Reinholdu Würthovi ani zdaleka nekončí. Kromě toho, že je vášnivým pilotem (vlastní pilotní průkaz ATPL) a ve svém volném čase jezdí na motocyklu Harley-Davidson, je také držitelem celé řady ocenění a čestných funkcí.

Až do konce letního semestru 2003 byl vedoucím interfakultativního institutu pro Entrepreneurship na univerzitě Karlsruhe, je čestným doktorem a čestným senátorem univerzity Tübingen, nositelem velkého záslužného kříže řádu za zásluhy Spolkové Republiky Německo a medaile za hospodářství a zásluhy země Baden-Württemberg.

Za svou nebývalou angažovanost při rozšiřování a zprostředkovávání francouzského umění a kultury mu bylo v roce 1997 uděleno čestné občanství ve francouzském městě Erstein a v roce 2000 byl vyznamenán francouzským ministerstvem kultury řádem Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres.

V roce 2003 se i s manželkou Carmen stal čestným občanem německého města Künzelsau, o rok později byl Reinhold jmenován rytířem čestné legie, nadace Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn mu udělila medaili Ludwiga Erharda za zásluhy o sociální tržní hospodářství, byl přijat do Business Hall of Fame a v Berlíně obdržel cenu zakladatele jako vyznamenání za své životní dílo.

V roce 2005 mu byla propůjčena hodnost čestného senátora univerzity Stuttgart a na základě královského rozhodnutí byl jmenován důstojníkem královského řádu Oranien-Nassau.

Za svou kulturní angažovanost získal v roce 2007 čestný doktorát z dějin umění a muzeografie univerzity Palermo, v témže roce mu University of Louisville udělila čestný doktorát za jeho příkladné angažmá v hospodářství, veřejném životě a v oblasti podpory kultury.

Reinhold Würth s dcerou Bettinou Würth