Narozen 20. dubna 1935 v Öhringenu, nastoupil Reinhold Würth v roce 1949 jako druhý spolupracovník a první učedník do velkoobchodu se šrouby, podniku svého otce v Künzelsau. V roce 1952 ukončil učební obor velko- a maloobchodník úspěšně složenou zkouškou před průmyslovou a obchodní komorou. Ve věku 19 let převzal Reinhold Würth v roce 1954 po smrti svého otce vedení podniku. Z regionálního obchodu vybudoval Reinhold Würth v průběhu desetiletí obchodní podnik světového významu. Dnes působí skupina Würth s více než 400 aktivními obchodními společnostmi na trhu v 84 zemích a dosáhla v obchodním roce 2018 obrat pres 14 miliard Euro.

Reinhold Würth na počátku kariéry

„To všechno by nikdy nebylo možné bez tolika usilovně pracujících zaměstnanců.“ – Reinhold Würth

V roce 1994 Reinhold Würth ustoupil z operativního obchodního vedení skupiny Würth a převzal předsednictví poradního sboru podniku. 1. března 2006 jej v tomto úřadu následovala jeho dcera Bettina Würth. Reinhold Würth působí dále jako předseda dozorčí rady nadace. Na své profesní dráze se Reinhold Würth intenzivně zabýval psychologickými tématy jako je motivace spolupracovníků, kultura vedení a otázkami profesní etiky a také se velmi angažoval v nejrůznějších kulturních oblastech. Po zakoupení akvarelu od Emila Nolde v 60. letech minulého století počala jeho vášeň pro sběratelství umění. Mezitím sestavil již významnou sbírku s cca 12.000 díly, která obsahuje obrazy, kresby a sochy od Edvarda Muncha, Pablo Picassa, Alfreda Hrdlicky, Markuse Lüpertze nebo Christa.

Koncem roku 1991 zpřístupnil tento angažovaný podporovatel umění a kultury svou sbírku v rámci zahájení nové správní budovy v ústředním sídle v Künzelsau-Gaisbach (ve vlastním muzeu) veřejnosti. Muzeum moderního umění 20. a 21. století je pro spolupracovníky a zainteresovanou veřejnost kdykoliv přístupné a prezentuje každoročně tři až čtyři střídající se výstavy. Další atraktivní fórum pro sbírku vytvořil Reinhold Würth uměleckou síní zahájenou v květnu 2001 ve Schwäbisch Hall.

Všeobecné uznání jeho podnikatelských výkonů jakož i jeho zvláštní sociální a kulturní angažovanosti se projevuje v různých uznáních a členstvích.

Reinhold Würth se angažuje v různých poradních sborech, kuratoriích a četných spolcích (mimo jiné je předseda společnosti pro podporu zemského muzea Württemberg e.V., předseda občanské iniciativy „Pro Region Heilbronn-Franken“). Je vášnivý pilot (licence profesního pilota/ATPL), je ženatý s paní Carmen a má tři děti, Marion, Bettinu a Markuse.

Profesor dr. h. c. mult. Reinhold Würth byl až do konce letního semestru 2003 vedoucí interfakultativního institutu pro Entrepreneurship na univerzitě Karlsruhe. Reinhold Würth je čestný doktor a čestný senátor univerzity Tübingen, nositel velkého záslužného kříže řádu za zásluhy Spolkové Republiky Německo, jakož i medaile za hospodářství a zásluhy země Baden-Württemberg. V roce 1997 mu bylo uděleno čestné občanství města Erstein (Francie). Jako ocenění zvláštních zásluh a nebývalé angažovanosti při rozšiřování a zprostředkování francouzského umění a kultury byl Reinhold Würth v březnu 2000 vyznamenán francouzským ministerstvem kultury řádem „Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres“.

Na přednášce

Manželé Carmen a Reinhold Würth obdrželi v dubnu 2003 na základě svého sociálního a kulturního angažmá také čestné občanství města Künzelsau. V březnu 2004 byl Reinhold Würth jmenován rytířem čestné legie, v dubnu mu nadace Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn udělila medaili Ludwiga Erharda za zásluhy o sociální tržní hospodářství. V květnu 2004 byl přijat do Business Hall of Fame (iniciativa manager magazinu a Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn). V červnu 2004 obdržel Reinhold Würth v Berlíně cenu zakladatele jako vyznamenání za své životní dílo. V roce 2005 byla prof. dr. h. c. mult. Reinholdu Würthovi propůjčena hodnost čestného senátora univerzity Stuttgart. Na základě královského rozhodnutí byl prof. dr. h. c. mult. Reinhold Würth v listopadu 2005 jmenován důstojníkem královského řádu Oranien-Nassau. Za svou nejrůznější kulturní angažovanost v Palermu obdržel podnikatel v květnu 2007 čestný doktorát z dějin umění a muzeografie univerzity Palermo. V listopadu 2007 propůjčila University of Louisville (Kentucky, USA) čestný doktorát své univerzity prof. dr. h. c. mult. Reinholdu Würthovi za jeho příkladné angažmá v hospodářství, veřejném životě a v oblasti podpory kultury.

Zájmy Reinholda Würth se točí také kolem letectví (má pilotní průkaz ATPL); Ve svém volném čase jezdí na motocyklu Harley-Davidson. Je ženatý a má 3 děti.

„Nikdy jsem nepovažoval svou práci za břemeno. Vždycky jsem ji vnímal spíš jako koníčka, jako něco, co mě baví a co mám rád.“ – Reinhold Würth

Reinhold Würth s dcerou Bettinou Würth