Certifikace

Společnost Würth, spol. s r.o. je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001.

Společnost Würth, spol. s r.o. je certifikována dle normy ČSN EN ISO 14001.

Společnost Würth, spol. s r.o. je certifikována dle normy ČSN EN ISO 50001.

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 9001:2009 Vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku kvality.
Politika kvality ke stažení ve formátu PDF PDF

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 14001 Vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku ochrany životního prostředí.
Politika ochrany životního prostředí ke stažení ve formátu PDF PDF

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 50001 Vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku energetického managementu.
Politika energetického managementu ke stažení ve formátu PDF PDF

 

 

 

Systém řízení kvality ISO 9001 a 14001 v naší společnosti vybudovala a udržuje poradenská společnost MBK Consulting, s.r.o..

Likvidace obalů a zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu firmy
Würth spol.s r.o.

Zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu.
Na naši společnost, jakožto dovozce elektrozařízení, se vztahuje povinnost zajistit oddělený sběr, zpětný sběr, zpracování, odstranění elektrozařízení a elektroodpadu i jeho financování. Proto jsme uzavřeli smlouvy s firmami REMA 1000IK, a.s., IČ 64510263 (veškerá elektrozařízení kromě svítidel), a EKOLAMP s.r.o., IČ 27248801 (veškerá svítidla), které nám naši povinnost, plynoucí ze zákona o odpadech, zajišťují.

Spotřebitel má možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:Ve sběrném dvoře obce,
které je místem zpětného odběru.

1. Ve sběrném dvoře obce, které je místem zpětného odběru.
2. V prodejně společnosti Würth, spol. s r.o., kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus).
3. V jiném místě zpětného odběru.

Aktuální seznam s místy zpětného odběru REMA systému naleznete na www.remasystem.cz

Aktuální seznam s místy zpětného odběru EKOLAMP naleznete na www.ekolamp.cz

Likvidace obalů

Firma Würth, spol. s r.o. řeší svou povinnost likvidace obalů (produktů jích dodávaných na český trh) rámcovou smlouvou s firmou EKOKOM a.s. Ta tímto přebírá odpovědnost za likvidaci obalů na sebe.