Pouze pro podnikatele  

Podnikatel, sběratel, kosmopolita, zakladatel: Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth slaví 85 let

Künzelsau. Po náhlém úmrtí otce převzal Reinhold Würth ve věku 19 let rodinný obchod se šrouby a podnik o dvou lidech rozvinul ve společnost s vedoucím postavením na světovém trhu v oblasti prodeje spojovacích a upevňovacích materiálů. Dnes společnost generuje roční objem tržeb v hodnotě přes 14 miliard EUR a zaměstnává více než 78 500 pracovníků po celém světě. Klíčovými hodnotami, které charakterizují úspěch firmy, jsou pro Reinholda Würtha vděčnost, skromnost a pokora. Dne 20. dubna 2020 oslaví předseda dozorčí rady rodinných firem skupiny Würth 85 let. Stále chodí do kanceláře a zaznamenává dopisy na diktafon.

„Nikdy jsem nepovažoval svou práci za břemeno. Vždycky jsem ji vnímal spíš jako koníčka, jako něco, co mě baví a co mám rád.“ – Reinhold Würth

Prof. Würth dnes
Prof. Würth s otcem

Dvojí výročí

Na oslavu narozenin bylo připravováno důstojné a slavnostní prostředí. Ale pak přišla koronavirová pandemie. Reinhold Würth cítil odpovědnost za své hosty, rodinu a přátele a oslavy v hlavním sídle skupiny v Künzelsau-Gaisbach zrušil: „Pokud bude každý bez výjimky zastávat svou úlohu, můžeme omezit šíření viru. Dokážeme tento virus porazit.“ Podnikatel doufá, že oslavu si bude moci vynahradit, až bude po všem.

Ve skutečnosti jsou v kalendáři na rok 2020 dvě výročí: Reinhold Würth slaví 85 let a společnost Würth slaví své 75. výročí. Na červen byl plánován velký týden oslav, který byl však také odložen.

Würth prosazuje jednotu

Po mnoho let zastával Reinhold Würth sám pozici obchodního zástupce pro prodej svých vlastních výrobků, nejprve se svým otcem a potom sám. „Naučil jsem se od něj velkou spoustu věcí,“ říká dodnes s vděčností za ten společně strávený čas, který z něj udělal člověka, jakým je dnes. Povolání, které je víc než pouhé zaměstnání. Reinhold Würth vždy považoval za základ úspěchu společnosti vztahy se zákazníky. Proto je udržování a rozvoj těchto vztahů nejdůležitější součástí běžné práce prodejců. Osobní vztahy jsou jádrem každého partnerství s Würth.

„To všechno by nikdy nebylo možné bez tolika usilovně pracujících zaměstnanců.“ – Reinhold Würth

Soubor hodnot, které stále platí

Od samého počátku byl věrný svým kořenům a svému rodnému kraji Hohenlohe. To se projevuje v rozsáhlé angažovanosti Nadace Würth v oblasti umění a kultury, výzkumu a vědy a vzdělávání a školení. Reinhold Würth založil tuto nadaci před 33 lety spolu se svou ženou Carmen. Podporují také sociální projekty, například integraci uprchlíků a migrantů. Tento závazek se navíc odráží v podpoře sportu, který je ztělesněním něčeho, čeho lze dosáhnout nadšením a silou vůle. Ve společnosti Würth je tento závazek zakotven ve firemní kultuře, která je založena na vžitém souboru hodnot. Zejména v kontextu současné situace je jasné, že úcta, uznání, péče, pragmatismus, ohleduplnost, a dokonce i prosté „děkuji“ nevyjde z módy. Naopak, právě tyto hodnoty jsou tím, co provede naši společnost těmito těžkými časy.

„Když přemýšlím o firmě, jsem plný radosti, uspokojení a vděčnosti.“ – Reinhold Würth

Je vášnivým milovníkem umění, literatury a hudby

Reinhold Würth je vášnivý sběratel a oddaný zastánce kultury. Tato vášeň vzplanula koncem 60. let. Po téměř 60 letech jeho sbírka obsahuje více než 18 000 děl z více než 500 let historie umění a stále se rozšiřuje. V roce 2017, bezprostředně pro slavnostním otevření Carmen Würth Forum, dal podnět k založení Würth Philharmoniker, nového filharmonického orchestru v regionu. Jeho nejvyšší prioritou vždy bylo podělit se o svou inspiraci z umění, hudby a literatury se svými zaměstnanci a všeobecně s veřejností. V létě bude otevřeno Muzeum Würth 2 jako pobočka Carmen Würth Forum, které bude představovat páté umělecké muzeum v Německu a patnáctou uměleckou galerii v Evropě, které společnost provozuje. Umělecká tvorba Pabla Picassa, Davida Hockneye, Maxe Beckmanna a díla z Kolekce Würth budou umístěna ve stálé expozici v Hohenlohe: jako vždy se vstupem zdarma.

Blahopřání

Prof. Dr. Hermann Parzinger, prezident Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Nadace pruského kulturního dědictví)

Měl pronést řeč. Nyní bude svá blahopřání tomuto podnikateli šířit písemně: „Reinhold Würth dokázal, že obchodní myšlení může jít ruku v ruce s velkou vášní pro umění. Obojí, ale zejména obrovský úspěch jeho podnikatelských aktivit, slouží jako základ mecenášství, z kterého těží společnost jako celek.“

Winfried Kretschmann, ministerský předseda Bádenska-Württemberska

„Vlastností, která charakterizuje Reinholda Würtha při všem, co dělá, je předvídavost. Za 65 let ve vedení dovedl svou rodinnou firmu s předvídavostí na mezinárodní scénu. S předvídavostí pořizoval umělecká díla a jednu po druhé otevíral své umělecké galerie. Muzeum Würth 2 představuje pátou galerii ve firemním sídle v Künzelsau a patnáctou v Evropě. Filantropické impulsy Reinholda Würtha jsou pozoruhodné, sahají daleko nad rámec oblasti a výrazně obohacují spolkovou zemi Bádensko-Württembersko. Jeho typickým rysem je vytváření vizí a inspirování druhých, aby je následovali. Jeho vášeň pro umění je určitě přínosem pro jeho profesní život.”

Bettina Würth, předsedkyně poradního sboru skupiny Würth

„Na prvním místě já a moje rodina cítíme vděk a chováme maximální úctu k jeho životní práci: S velkým sebevědomím, nadšením a vytrvalostí vybudoval globální korporaci a položil pevné základy skupiny Würth. Jako jeho dcera jsem zvlášť šťastná, že s námi oslavuje své 85. narozeniny v plném zdraví. Zejména s ohledem na současnou situaci si najednou daleko víc uvědomujeme, o jak cennou komoditu jde.“

Robert Friedmann, předseda představenstva skupiny Würth

„Pan Würth vybudoval tuto společnost na velmi silných základech. Po celá desetiletí se uplatňuje základní systém hodnot vycházející z praktického uvažování, pokory a vděčnosti, které profesor Würth ztělesňuje lépe než kdokoli jiný. Právě tato výrazná kultura hodnot je tím, co nám dává sílu, energii a nejvíc ze všeho solidaritu, abychom v době, jako je tato, byli silným partnerem jak svým zaměstnancům, tak svým zákazníkům.“

Norbert Heckmann, předseda společnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG

„Je ohromující, co vykonal pan Würth a jeho otec za tak krátkou dobu pouze ve dvou lidech. Věnoval svůj život firmě, svým zaměstnancům a našim zákazníkům. Bez něj by společnost Adolf Würth GmbH & Co. KG nikdy nedosáhla v prodeji mezníku 2 miliard EUR. Obdivujeme ho a jsme mu za to neskonale vděční!“

O prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth

Otec profesora Reinholda Würtha Adolf Würth založil v roce 1945 v Künzelsau společnost Adolf Würth GmbH Co. KG. V roce 1949 se začal 14letý Reinhold Würth učit obchodovat v otcově podniku se šrouby. Po předčasném úmrtí svého otce v roce 1954 převzal firmu ve věku 19 let a od tohoto okamžiku ji začal rozšiřovat. Začínal v letech obnovy poválečného Německa a z původního podniku o dvou osobách udělal společnost s celosvětovou působností, s více než 400 společnostmi ve více než 80 zemí a s více než 78 500 zaměstnanci. Podle předběžných finančních výkazů dosáhla skupina v roce 2019 opět rekordního prodeje v hodnotě více než 14,2 miliard EUR a dostála tak své pověsti světového lídra v prodeji spojovacích a upevňovacích materiálů.