Historie firmy

Milníky historie firmy

Historie 1

1945
Adolf Würth, který již 20 let pracuje v oboru, zakládá v Künzelsau (Hohenlohe) obchodní společnost, která se zabývá velkoobchodem se šrouby a maticemi.

1954
Zakladatel firmy Adolf Würth umírá ve věku 45 let. Jeho devatenáctiletý syn Reinhold přebírá obchodní vedení. Roční obrat v té době činí kolem 80.000 Euro.

1962
Reinhold Würth s odvahou míří do zahraničí a zakládá společnost Würth Nederland B.V.

1965
Otevřená obchodní společnost Adolf Würth se mění na komanditní společnost. Komplementářem je společnost Würth-Verwaltungs-GmbH. Jmění komandisty je ze 100 % rodinný majetek.

1969
Budova firmy na nádraží v Künzelsau dosáhla hranice své kapacity. Administrativa se stěhuje do nové budovy v městské části Gaisbach.
Würth zakládá první společnost na americkém kontinentu – je jí společnost „Wurth Screw and Fastener Corporation“ ve Spojených státech.

1970
Würth slaví 25. jubileum své firmy. Obrat stoupá o 50 %, tj.na 32,9 mil. EUR. Je zakládána společnost Würth - Jižní Afrika .

1978
Do provozu je uvedeno nové distribuční centrum v městské části Künzelsau-Gaisbach.

Historie 2

1981
Založení společnosti Würth v Austrálii.

1985
Společnost Adolf Würth GmbH & Co. KG oslavuje 40. výročí. Reinhold Würth slaví své padesátiny.

1987

Koupí společnosti v Japonsku a založením vlastní společnosti v Malajsii zahajuje Würth svou činnost rovněž v Asii a je nyní zastoupen ve všech pěti světadílech.

1989
Společnost Adolf Würth GmbH & Co. KG je vyznamenána Německou cenou za marketing.

1990
Podnik otevírá v Drážďanech svou první pobočku nových spolkových zemích.

1992
Dne 15. května 1992 je slavnostně otevřena nová administrativní budova v městské části Künzelsau-Gaisbach. Součástí moderní administrativní budovy je i Muzeum umění, přístupné veřejnosti.

1995
20. dubna 1995 slaví společnost Adolf Würth GmbH & Co. KG své padesáté výročí. V jubilejním roce dosáhl koncern Würth rekordního obratu ve výši 2,2 miliardy EUR.

1998
Dva tradiční podniky koncernu Würth, „HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH“ ve Stuttgartu a „Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG“ v Ernsbachu (Hohenlohe), slaví 100. výročí svého založení.

1999

Reinhold Würth je za své vynikající výkony v oblasti podnikání jmenován profesorem nadační katedry „Podnikatelství“ na universitě v Karlsruhe (TH).

2000
Koncern končí s rekordními body obchodní rok, význačný v historii firmy. Podnik překračuje hranici obratu ve výši pěti milliard EUR a plní tak „Vizi 2000“, kterou Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth formuloval v roce 1987, tedy v době, kdy obrat koncernu činil 700 mil EUR.

2001
I přes ustupující konjukturu v oblasti řemesel zvyšuje koncern Würth svůj obrat na novou rekordní hodnotu ve výši 5,28 mld. EUR.

K 1. lednu 2001 má koncern Würth novou strukturu vedení. Úkoly vedení koncernu zastupují Dr. Walter Jaeger (mluvčí), Rolf Bauer (zastupující mluvčí) a Bettina Würth. O dva roky později je do vedení koncernu, které je v současné době čtyřčlenné, povolán ještě Dr. Harald Unkelbach.

2002
Koncern Würth zaměstnává ve světě 2.729 dalších prodejců a dosahuje i přes slabou konjunkuru nového rekordního obratu ve výši 5,36 mld. EUR. Hospodářský výsledek se zvyšuje o 4,1 %, tedy na 281 mil. EUR.

2003
Podnik významně investuje do budování světového odbytu i ve fázi konsolidace a přes velmi obtížné tržní prostředí. Správnost této obchodní politiky potvrzuje rekordní obrat ve výši 5,45 mld. EUR. Nadproporcionálně k obratu se zvyšuje hospodářský výsledek a zlepšuje se na novou rekordní hodnotu 330 mil. EUR.

2005
Skupina Würth oslavila své 60-leté jubileum. Středem pozornosti veškerých oslav byla oficiální slavnost konaná 22. dubna 2005. Zde se sešlo mnoho významných hostů činných v politice, hospodářství, umění a kultuře.

Obchodní rok 2005 byl za poslední léta nejúspěšnějším rokem. Obrat vzrostl na rekordní hodnotu 6,9 miliard Euro a s 455 miliony Euro dosáhla skupina Würth také svého rekordního hospodářského výsledku. 1. června 2005 převzal Robert Friedmann funkci tiskového mluvčí vedení koncernu od Dr. Waltera Jaegera, který odešel do důchodu. Dr. Roland Hartmann se stal 1. června 2005 členem vedení koncernu.

2007
Koncern Würth vykázal za rok 2007 rozsáhlý nárůst. Obrat koncernu vzrostl o 9,6% na novou rekordní hranici 8,49 miliard euro. Vlastní jmění koncernu vykázalo nárůst o 10,5%. Skupina Würth se v roce 2007 rozšířila na 400 společností v 86 zemích. Celkový počet zaměstnanců ve všech společnostech také vzrostl na neskutečných 63.699 osob, z čehož je 30.650 osob ve vnější službě.

2009
Společnost Würth v Německu otvírá již třístou pobočku. Zároveň získává ocenění "Deutschen Logistik-Preis 2009" za koncept modulární logistiky, který je zaměřen na konkrétní cílové skupiny zákazníků.

2010
Skupina Würth oslavila v dubnu 2010 dvě mimořádná výročí. Nejstarší podnik koncernu, Adolf Würth GmbH & Co. KG, má za sebou 65letou existenci a podnikatel Reinhold Würth oslavil své 75. narozeniny. U příležitosti výročí obdržely mezinárodní společnosti skupiny Würth, jež vystupují na trhu pod značkou Würth, jakož i celá skupina Würth po 20 letech modernizované logo.

2011
6. prosince slaví společnost Würth v Německu položení základního kamene nového provozního centra v německém Künzelsau-Geisbach. Nové centrum bude sloužit nejen společnosti Würth v Německu, ale i dceřiným společnostem v okolních zemích, jako distribuční centrum, které nabídne skoro 17000m2 skladových ploch.

2012
Společnost Würth, spol. s r.o. v roce 2012 oslavila 20 let od svého založení 25. listopadu 1992 v tehdejším Československu jako dceřiná společnost Würth International AG. Po rozpadu Československa zůstala Würth, spol. s r.o. v České republice a na Slovensku vznikla nová společnost. Společnost Würth se v ČR za 20 let od svého vzniku rozrostla několikanásobně a podařilo se jí přerůst z malé firmy o několika zaměstnancích do obří společnosti čítající přes 400 zaměstnanců a stále se rozrůstá.

Rozrůstá se nejen do počtu zaměstnanců, ale i svými hospodářskými výsledky. Její měsíční obraty v řádech stovek tisíc korun na začátku, přerostly za 20 let v desítky milionů korun měsíčně a roční obrat se blíží k 1 miliardě korun.

2013
Společnost Adolf Würth GmbH & Co. KG v roce 2013 dosáhla obratu 9,745 mld. EUR s provozním výsledkem 445 milionů EUR (nárůst o 7,2% oproti minulému roku). Do provozu bylo 6. května uvedeno nové provozní centrum v německém Künzelsau-Geisbach. To bylo dokončené po pouhých 17-ti měsících od položení základového kamene. Stavbou tohoto centra společnost Würth dosáhla dalšího cíle který si v dlouhodobém plánování stanovila a centrum bude důležitým základem pro další rozvoj společnost.

V létě 2013 byla také dokončena administrativní budova Würth Holding v Rorschachu ve Švýcarsku u Bodamského jezera. V této budově je plánováno sídlo cca šesti společností z koncernu Würth, ale také rozsáhlé konferenční prostory, prodejna Würth a výstavní prostory pro firmu Würth Rorschach.